Oznaczenie sprawy:  ZP/16/MGW/2017

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:

                            

Usługi ubezpieczeniowe dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Znak sprawy ZP/16/MGW/2017

Do pobrania: 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 28/09/2017

2. SIWZ z załącznikami 28/09/2017

3. Zawiadomienie Nr 1 z dnia 13.10.2017 r. dot. wyznaczenia terminu wizji lokalnej 18/10/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.