Oznaczenie sprawy:  ZP/28/MGW/2017

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia na usługi:

Wykonanie kontroli otworów wiertniczych oraz stwierdzonych pustek lub stref osłabionej spójności skał za pomocą skaningu laserowego w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i w pokładzie 510

Znak sprawy ZP/28/MGW/2017

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 625603-N-2017 z dnia 01.12.2017 r 01/12/2017

2. SIWZ ZP-28-MGW-2017 01/12/2017

3. Załączniki do SIWZ 01/12/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.