logo duze

daty

Polityka Prywatności

Dokument ten zawiera zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania
informacji o użytkownikach serwisów internetowych www.muzeumgornictwa.pl,
www.wydawnictwo.muzeumgornictwa.pl, www.sztolnialuiza.pl, www.kopalniaguido.pl,
www.hostelguido.pl, www.penderecki320.com, www.bilety.kopalniaguido.pl,
www.podziemnaprzygoda.pl, www.pokładykultury.pl, dalej Serwisy.
1. Administrator Serwisów i Administrator danych osobowych:
Administratorem Serwisów i Administratorem danych osobowych (dalej Administratorem)
użytkowników Serwisów (dalej Użytkowników) jest Muzeum Górnictwa Węglowego w
Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu przy ul. Jodłowej 59.
2. Informacja ogólna:
Nie każde korzystanie przez Użytkowników z Serwisów wiąże się z przekazywaniem
Administratorowi swych danych osobowych. Dane osobowe są przekazywane
Administratorowi tylko przy zakupie biletu online oraz w przypadku wyrażenia zgody na
marketing bezpośredni.
3. Przepisy prawa na podstawie, których przetwarzane są dane osobowe użytkowników
Serwisów:
3.1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
3.2. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,
3.3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
3.4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
4. Przetwarzania danych osobowych korzystających z Serwisów odbywa się w celu:
4.1. wykonania umowy sprzedaży biletu online,
4.2. świadczenia usługi informowania o wydarzeniach, nowych trasach turystycznych,
promocjach, działaniach edukacyjnych, imprezach, koncertach, konferencjach,
wystawach, wydawnictwach, innych usługach lub możliwościach współpracy.
5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych korzystających z Serwisów:
5.1. art. 6 ust. 1 lit b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) – w
przypadku korzystania przez Użytkowników z systemu internetowej sprzedaży biletów
online; w tym do realizacji zakupu, obsługi płatności, wystawienia dokumentów
księgowych, obsługi ewentualnych zwrotów lub reklamacji, kontaktu w kwestiach
dotyczących realizacji biletów, wykonania obowiązków prawnych i zabezpieczenia na
wypadek roszczeń,
5.2. w przypadku prowadzenia wobec Użytkownika marketingu bezpośredniego:
5.2.1. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
5.2.2. art. 10, ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zakazane jest
przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego
odbiorcy będącego osoba fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej)
oraz art.172 ust. 1 Ustawy Prawa telekomunikacyjnego (zakazane jest używanie

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba ze abonent lub
użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę) – z powodu konieczności
uzyskania zgody.
Uwaga: ten podpunkt dotyczy zarówno osób fizycznych jak i
innych osób.
6. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych:
6.1. adres email i numer telefonu – przy zakupie biletu online,
6.2. adres email – przy marketingu bezpośrednim.
7. Dobrowolność podania przez Użytkowników swych danych osobowych:
podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli Użytkownik nie poda swych danych to:
7.1. nie zakupi biletu online, lub
7.2. nie będzie otrzymywał informacji o wydarzeniach, nowych trasach turystycznych,
promocjach, działaniach edukacyjnych, imprezach, koncertach, konferencjach,
wystawach, wydawnictwach, innych usługach lub możliwościach współpracy.
8. Cofnięcie wyrażonej zgody:
Wyrażona zgoda, na marketing bezpośredni może być w każdej chwili cofnięta i skutkuje
zaprzestaniem wysyłania cofającemu zgodę informacji, o których mowa w punkcie 4.2.
Wystarczy o takiej decyzji poinformować Administratora wysyłając mu o tym informacje
na adres: daneosobowe@muzeumgornictwa.pl.
9. Podejmowanie decyzji i profilowanie.
Decyzje w oparciu o podane dane osobowe Użytkowników, nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.
10. Okres przez, który dane osobowe Użytkowników będą przechowywane:
10.1. dane osobowe Użytkowników, którzy zakupili bilet online, będą przechowywane do
przedawnienia ewentualnych roszczeń i wykonania obowiązków wynikających z
przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości),
10.2. dane osobowe Użytkowników, wykorzystywane w celach marketingowych, będą
przechowywane do czasu realizacji przez Administratora celu lub do czasu (już bez
przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego) przedawnienia ewentualnych roszczeń.
11. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być:
11.1. podmioty prawnie do tego upoważnione,
11.2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT, hostingowe, marketingowe; przy
czym powierzenie następuje wyłącznie w zakresie i celach określonych przez Administratora, 
na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

12. Inspektor ochrony danych:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt do inspektora ochrony danych:
iod@muzeumgornictwa.pl. Można się do niego zwracać w przypadku wątpliwości co do
przetwarzania danych osobowych przez Administratora, czyli Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu.
13. Prawo do wniesienia skargi:
Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w rozumieniu przepisów o
ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w każdym

przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z
naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
14. Prawa podającego dane w związku z zakupem biletu online:
Prawo do wniesienia sprzeciwu, a także żądania dostępu do swych danych, ich sprostowania,
usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Niniejsze prawa należy realizować poprzez wysłanie
e-maila na adres: daneosobowe@muzeumgornictwa.pl.
Uwaga: w zakresie określonym w art.
17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO kupującemu bilet online nie przysługuje prawo do usunięcia
jego danych osobowych.
15. Prawa Użytkownika wyrażającego zgodę na marketing bezpośredni:
Prawo do wniesienia sprzeciwu, a także żądania dostępu do swych danych, ich sprostowania,
usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Także prawo, o którym mowa w punkcie 8. Niniejsze
prawa należy realizować poprzez wysłanie e-maila na adres:
daneosobowe@muzeumgornictwa.pl.
16. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies") oraz możliwość ich wyłączenia:
Zasady prywatności, respektowane przez Administratora, podczas korzystania przez
Użytkowników z Serwisów, odnoszące się do plików Cookies:
16.1. Co to jest „cookies”:
„Cookies” (z ang. „Ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności małe pliki
tekstowe, przechowywane w urządzeniach użytkowników, tj. smartphone, laptop,
komputer i wszystkich innych urządzeniach, przeznaczonych do korzystania ze stron
internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
„Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
16.2. Do czego „cookies” są używane:
„Cookies” stosuje się, by dostosować zawartości stron internetowych (np. treści reklam)
do preferencji użytkownika oraz by przyśpieszyć działanie i korzystanie ze stron
internetowych. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez
użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych
ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania
artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym).
„Cookies” służą również do zbierania danych statystycznych i behawioralnych
użytkowników strony. Danych tych nie wykorzystuje się do identyfikacji tożsamości
użytkowników.
Serwisy gromadzą anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba
odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty, itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając
z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics. Narzędzie działa w
oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby.
Szczegóły polityki prywatności Google Analytics dostępne są pod adresem:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Serwisy mogą wykorzystywać funkcje Google Analytics, które zaimplementowano na
podstawie reklam displayowych (np. remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej
Google lub raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics).
Użytkownicy mogą zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i

dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam
https://www.google.com/settings/ads .
16.3. Wyłączenie „cookies” :
W każdym momencie Użytkownik może wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub
niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
Jeżeli zdecyduje się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie mógł korzystać z
niektórych treści i usług udostępnianych w Serwisach.
16.4. Na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ są dostępne narzędzia do blokowania
Google Analitics.
16.5. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z własnych plików cookies (np. Google
Analytics) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na
podstawie historii odwiedzin Użytkowników w Serwisach
.

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Prywatność i pliki cookies w naszej witrynie

W celu ochrony prywatności naszych użytkowników pragniemy zapewnić im odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Poniżej prezentujemy respektowane podczas przeglądania naszej strony zasady prywatności, odnoszące się do plików Cookies.

Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.
Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn wysyłane są cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do Twoich zainteresowań.
W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.