Polityka Prywatności

Dokument ten zawiera zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisów internetowych www.muzeumgornictwa.pl, www.wydawnictwo.muzeumgornictwa.pl, www.sztolnialuiza.pl, www.kopalniaguido.pl, www.hostelguido.pl, www.penderecki320.com, www.bilety.kopalniaguido.pl,
www.podziemnaprzygoda.pl, www.pokładykultury.pl, dalej Serwisy.

1. Administrator Serwisów i Administrator danych osobowych:
Administratorem Serwisów i Administratorem danych osobowych (dalej Administratorem) użytkowników Serwisów (dalej Użytkowników) jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu przy ul. G. Agricoli 2.

2. Informacja ogólna:
Nie każde korzystanie przez Użytkowników z Serwisów wiąże się z przekazywaniem Administratorowi swych danych osobowych. Dane osobowe są przekazywane Administratorowi tylko przy zakupie biletu online oraz w przypadku wyrażenia zgody na marketing bezpośredni.

3. Przepisy prawa na podstawie, których przetwarzane są dane osobowe użytkowników Serwisów:
3.1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
3.2. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,
3.3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
3.4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

4. Przetwarzania danych osobowych korzystających z Serwisów odbywa się w celu:
4.1. wykonania umowy sprzedaży biletu online,
4.2. świadczenia usługi informowania o wydarzeniach, nowych trasach turystycznych, promocjach, działaniach edukacyjnych, imprezach, koncertach, konferencjach, wystawach, wydawnictwach, innych usługach lub możliwościach współpracy.

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych korzystających z Serwisów:
5.1. art. 6 ust. 1 lit b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) – w przypadku korzystania przez Użytkowników z systemu internetowej sprzedaży biletów online; w tym do realizacji zakupu, obsługi płatności, wystawienia dokumentów księgowych, obsługi ewentualnych zwrotów lub reklamacji, kontaktu w kwestiach dotyczących realizacji biletów, wykonania obowiązków prawnych i zabezpieczenia na wypadek roszczeń,
5.2. w przypadku prowadzenia wobec Użytkownika marketingu bezpośredniego:
5.2.1. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
5.2.2. art. 10, ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osoba fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej) oraz art.172 ust. 1 Ustawy Prawa telekomunikacyjnego (zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba ze abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę) – z powodu konieczności uzyskania zgody. Uwaga: ten podpunkt dotyczy zarówno osób fizycznych jak i innych osób.

6. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych:
6.1. adres email i numer telefonu – przy zakupie biletu online,
6.2. adres email – przy marketingu bezpośrednim.

7. Dobrowolność podania przez Użytkowników swych danych osobowych:
podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli Użytkownik nie poda swych danych to:
7.1. nie zakupi biletu online, lub
7.2. nie będzie otrzymywał informacji o wydarzeniach, nowych trasach turystycznych, promocjach, działaniach edukacyjnych, imprezach, koncertach, konferencjach, wystawach, wydawnictwach, innych usługach lub możliwościach współpracy.

8. Cofnięcie wyrażonej zgody:
Wyrażona zgoda, na marketing bezpośredni może być w każdej chwili cofnięta i skutkuje zaprzestaniem wysyłania cofającemu zgodę informacji, o których mowa w punkcie 4.2. Wystarczy o takiej decyzji poinformować Administratora wysyłając mu o tym informacje na adres: daneosobowe@muzeumgornictwa.pl.

9. Podejmowanie decyzji i profilowanie.
Decyzje w oparciu o podane dane osobowe Użytkowników, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

10. Okres przez, który dane osobowe Użytkowników będą przechowywane:
10.1. dane osobowe Użytkowników, którzy zakupili bilet online, będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości),
10.2. dane osobowe Użytkowników, wykorzystywane w celach marketingowych, będą przechowywane do czasu realizacji przez Administratora celu lub do czasu (już bez przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego) przedawnienia ewentualnych roszczeń.

11. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być:
11.1. podmioty prawnie do tego upoważnione,
11.2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT, hostingowe, marketingowe; przy czym powierzenie następuje wyłącznie w zakresie i celach określonych przez Administratora, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

12. Inspektor ochrony danych:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt do inspektora ochrony danych:
iod@muzeumgornictwa.pl. Można się do niego zwracać w przypadku wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych przez Administratora, czyli Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

13. Prawo do wniesienia skargi:
Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w rozumieniu przepisów o
ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

14. Prawa podającego dane w związku z zakupem biletu online:
Prawo do wniesienia sprzeciwu, a także żądania dostępu do swych danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Niniejsze prawa należy realizować poprzez wysłanie e-maila na adres: daneosobowe@muzeumgornictwa.pl. Uwaga: w zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO kupującemu bilet online nie przysługuje prawo do usunięcia jego danych osobowych.

15. Prawa Użytkownika wyrażającego zgodę na marketing bezpośredni:
Prawo do wniesienia sprzeciwu, a także żądania dostępu do swych danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Także prawo, o którym mowa w punkcie 8. Niniejsze prawa należy realizować poprzez wysłanie e-maila na adres: daneosobowe@muzeumgornictwa.pl.

16. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”) oraz możliwość ich wyłączenia:
Zasady prywatności, respektowane przez Administratora, podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisów, odnoszące się do plików Cookies:
16.1. Co to jest „cookies”:
„Cookies” (z ang. „Ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach użytkowników, tj. smartphone, laptop, komputer i wszystkich innych urządzeniach, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
16.2. Do czego „cookies” są używane: 
„Cookies” stosuje się, by dostosować zawartości stron internetowych (np. treści reklam) do preferencji użytkownika oraz by przyśpieszyć działanie i korzystanie ze stron internetowych. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). „Cookies” służą również do zbierania danych statystycznych i behawioralnych użytkowników strony. Danych tych nie wykorzystuje się do identyfikacji tożsamości użytkowników. Serwisy gromadzą anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty, itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Szczegóły polityki prywatności Google Analytics dostępne są pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.htmlSerwisy mogą wykorzystywać funkcje Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych (np. remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google lub raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics). Użytkownicy mogą zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam https://www.google.com/settings/ads
16.3. Wyłączenie „cookies” :
W każdym momencie Użytkownik może wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli zdecyduje się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie mógł korzystać z niektórych treści i usług udostępnianych w Serwisach.
16.4. Na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ są dostępne narzędzia do blokowania Google Analitics.
16.5. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z własnych plików cookies (np. Google Analytics) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin Użytkowników w Serwisach.

Powrót do góry